Škody za ľudí bez uzavretého PZP platia ostatní vodiči

Škody za ľudí bez uzavretého PZP platia ostatní vodiči

31 mája, 2021 Od admin Vypnuté

Povinné zmluvné poistenie, ako už aj hovorí jeho názov, musí mať uzatvorené každé vozidlo, ktoré je v prevádzke na pozemných komunikáciách. Taká je teória, no prax sa od teórie značne líši a potvrdzujú to aj desiatky tisíc vozidiel, ktoré jazdia po našich cestách bez PZP. Neodradia ich od toho ani pokuty, ktoré sú v praxi niekedy príliš nízke.

Zmysel PZP a čo poistenie pokrýva

Povinné zmluvné poistenie je poistenie zodpovednosti za škodu. Pokrýva škody, ktoré môžete spôsobiť pri vedení motorového vozidla voči tretím osobám, či už ide o účastníkov cestnej premávky alebo o iné osoby. Uzatvára sa na 365 dní, čiže na celý rok. Ruší sa uplynutím tejto lehoty a nezaplatením poistenia alebo pri zmene vlastníka vozidla.

Tu sú najčastejšie udalosti, ktoré poistenie pokrýva:

  • škody spôsobené na inom motorovom vozidle v dôsledku poistnej udalosti alebo dopravnej nehody, či už čiastočná alebo totálna škoda
  • škody na cestnej komunikácii ako takej, napríklad zábradlie alebo osvetlenie, tieto škody si uplatňuje majiteľ alebo správca cestnej komunikácie
  • škody na živote a zdraví, vtedy sa jedná o zaplatenie nákladov súvisiacich s úrazom alebo zranením, pokrytie nákladov na hospitalizáciu a podobne
  • v rámci poistenia má motorista k dispozícii aj asistenčné služby, ktoré môžu pomôcť jemu samému, napríklad pri defekte alebo zabuchnutí kľúčov

V posledných rokoch sa rozšíril význam PZP vďaka pripoisteniam. Ich úlohou je aspoň do istej miery pokryť aj tie škody, ktoré vzniknú na vozidle poistenom v rámci PZP. Pripoistiť sa tak dajú poškodenie čelného skla, poškodenie spôsobené výtlkom, poškodenie spôsobené stretom so zverou, strata alebo krádež batožiny alebo úraz posádky.

Čo sa stane v prípade nehody bez PZP

Ak príde k škodovej udalosti alebo k nehode a vy nemáte uzatvorené povinné zmluvné poistenie, nasledujú sankcie. Na rozdiel od minulosti sú škody spôsobené bez poistenia pokryté centrálne, no svojej zodpovednosti za ne sa určite nevyhnete.

Tu sú 3 momenty, ktoré v prípade nehody nastanú:

Pokuta: Hneď na úvod dostanete pokutu. To vám hrozí aj pribežnej cestnej kontrole, kde môže hliadka na mieste skontrolovať uzatvorenie PZP. Ak ho nemáte, sankcia je do výšky 3.300 €, v závislosti od toho, ako dlho už jazdíte bez uzatvoreného PZP. Takáto sankcia vás neminie ani v prípade, ak spôsobíte nehodu. Tam ale náklady nekončia.

Vyplatenie z Garančného fondu: Vzhľadom na to, že prišlo k škode, bez ohľadu na jej výšku, musí byť táto škoda pokrytá. Na to slúži Garančný fond Slovenskej kancelárie poisťovateľov. Ten odškodní poškodené strany pri nehode. Peniaze do tohto fondu sa vyzbierajú v cene PZP tých motoristov, ktorí si počas roka poistenie platia.

Vymáhanie škôd: Po tom, ako Slovenská kancelária poisťovateľov pokryje škody, ktoré ste spôsobili svojou jazdou bez PZP tretej osobe, príde k ich spätnému vymáhaniu od vás. Toto vymáhanie prebieha aj súdnou cestou a najčastejšou formou je nariadená exekúcia. Pokojne sa tak môže stať, že kvôli neuzatvorenému poisteniu prídete aj o bývanie.

Čo všetko vplýva na cenu PZP

Absencia uzatvoreného povinného zmluvného poistenia má najmä finančnú motiváciu. V niektorých prípadoch ide o zabudnutie na predĺženie poistenia alebo o časové dôvody, najmä ak sa poistenie uzatvára osobne na pobočke a tá je zatvorená.

Ceny PZP v posledných rokoch stúpali a to aj pre špeciálnu daň z poistenia, ale aj v dôsledku prirodzeného zvyšovania cien. Na to, koľko budete za PZP platiť, má vplyv niekoľko faktorov. Tým najdôležitejším je škodová história, kde sa uplatňuje systém bonusu. Čím dlhšie jazdíte bez spôsobenej škodovej udalosti, tým je cena PZP nižšia.

Platí to však aj naopak, ak ste škodovú udalosť spôsobili len nedávno, za PZP si priplatíte. Rozdiel v cene môže byť len na základe bonusu alebo malusu niekedy aj 50 % oproti základnej cene. Pri výkonnejších vozidlách to môžu byť až stovky eur.

Ďalším výrazným faktorom s vplyvom na cenu je výkon motora. Ten sa udáva buď v kW alebo v objeme v cm3. Tu platí, že čím výkonnejšie auto máte, tým je základná suma za PZP vyššia. Výnimkou sú elektromobily, kde v rámci ekologickej podpory poisťovne spravidla uplatňujú bez ohľadu na výkon sadzbu pre najmenej výkonné vozidlá.

Na cenu za PZP vplývajú aj niektoré bonusy, zľavy a akcie menšieho charakteru. Ide napríklad o vek, bydlisko, uzavretie iných poistných zmlúv v poisťovni alebo spôsob uzatvorenia poistenia online. Toto všetko poisťovne zohľadnia nižšou cenou.

Šetrite čas aj peniaze a uzatvorte si PZP online

Ak nechcete riskovať jazdu bez PZP a z toho plynúce náklady, no zároveň nechcete vyhodiť príliš veľa peňazí von oknom, najlepším riešením je uzatvorenie PZP cez internet. Takýmto spôsobom šetríte peniaze, ale aj čas, nakoľko nikam netreba ísť osobne.

Najlepším prostriedkom sú online PZP kalkulačky:

  • ak už ste niekedy mali vozidlo poistené, stačí do kalkulačky zadať jeho ŠPZ a kalkulačka sama doplní všetky nevyhnutné údaje o vozidle
  • v prípade, že sa tak nestane, alebo vozidlo ešte nebolo poistené, treba vyplniť údaje o vozidle manuálne, spoločne s údajmi o vlastníkovi vozidla
  • následne si vyberiete požadovanú šírku poistenia, zvoliť možno základný rozsah krytia škôd, ale aj pripoistenia na ochranu vášho vlastného vozidla
  • potom už len všetky údaje odošlete a počkáte na porovnanie poistného z celého spektra poistných balíčkov od všetkých poisťovní na našom trhu

Pri výpočte poistného sa v PZP online kalkulačke zohľadňujú všetky vyššie spomínané faktory a to tak týkajúce sa vozidla, ako aj tie, ktoré sa týkajú poistníka. Kvalitné poistné kalkulačky počítajú aj so všetkými aktuálnymi zľavami a akciami. Na výber môžete mať rôzne balíčky podľa šírky pripoistenia aj podľa asistenčných služieb.

PZP kalkulačka

Okrem porovnania ponúk na trhu s PZP si môžete cez poistnú kalkulačku poistenie aj uzatvoriť. Na mail vám v elektronickej podobe prídu všetky doklady, vrátane zelenej karty a údajov potrebných k zaplateniu. Poistné potom zaplatíte cez internet banking alebo platobnou kartou a od momentu uzatvorenia máte riadne poistné krytie.