PZP WUSTENROT

Povinné zmluvné poistenie Wüstenrot

15 novembra, 2021 Od admin Vypnuté

V prípade, že uprednostňujete jednoduchý a prehľadný výber povinného zmluvného poistenia, ale zároveň chcete získať k PZP aj niektoré pripoistenia kryjúce riziká typické pre havarijné poistenie, poisťovňa Wüstenrot má pre vás veľmi zaujímavú ponuku. K tomu treba tiež pripočítať široké asistenčné služby a pozitívne klientske skúsenosti s poistením.

Či už ide o zákonné poistenie auta, motorky, skútra, prívesného vozíka, štvorkoliek alebo iných motorových vozidiel do 3,5 tony, PZP Wüstenrot je zaujímavou alternatívou pre každého vodiča. To platí dokonca aj pre pripoistenia, vrátane pripoistenia skla. Nakoľko poisťovňa pri svojom povinnom zmluvnom poistení uplatňuje široký systém zliav a bonusov, presný výpočet a cenu poistenia získate až so zahrnutím všetkých týchto faktorov. Na to slúžia PZP kalkulačka či online porovnanie poistenia. Najviac sa samozrejme oplatí dojednať si zákonnú poistku cez internet, kde môžete naplno využiť všetky bonusy.

Parametre, podmienky a výhody

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovým vozidlom od poisťovne Wüstenrot si viete dojednať pre osobný automobil, ľahký úžitkový automobil do 3,5 tony, motocykel a za zvýhodnených podmienok aj pre prívesný vozík k osobnému motorovému vozidlu.

AK IDE O PZP WUSTENROT, TO SA VZŤAHUJE NA VŠETKY ZÁKONOM DANÉ ŠKODY SPÔSOBENÉ PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA A TO NA ZDRAVÍ, ŽIVOTE, MAJETKU, VECIACH AJ UŠLOM ZISKU.

POISTENIE MÁ ŠTANDARDNÉ POISTNÉ LIMITY A POISŤOVŇA MÁ PRE VODIČOV LEN JEDNO UNIVERZÁLNE ZÁKONNÉ POISTENIE BEZ ROZDELENIA NA BALÍČKY, ČO JE MAXIMÁLNE PREHĽADNÉ.

INDIVIDUÁLNE JE MOŽNÉ SI K ZÁKONNEJ POISTKE DOJEDNAŤ DODATOČNE JEDNOTLIVÉ PRIPOISTENIA.

Povinné zmluvné poistenie Wüstenrot je určené pre fyzické aj právnické osoby a poisťovňa pri každom poistníkovi a vozidle zohľadňuje viacero parametrov a podmienok. K PZP získavate aj asistenčné služby platné doma a v zahraničí, ktoré poskytujú poistníkovi nadštandardnú pomoc pri poruchách, problémoch, dopravných nehodách a podobne.

Ak sa rozhodnete pre PZP poisťovne Wüstenrot, môžete ťažiť z týchto benefitov:

 • rozhodujúcim faktorom pre výpočet povinného zmluvného poistenia nie je objem motora, ale jeho výkon v kW a to platí tak pre osobné autá, ako aj pre motorky
 • k poisteniu, ktoré vás ochráni pred úhradou škôd voči iným osobám, si viete dojednať aj pripoistenia, ktoré naopak sú určené pre ochranu a krytie škôd voči vám
 • ak si dojednáte povinné zmluvné poistenie na motorové vozidlo, viete si za zvýhodnených podmienok poistiť aj príves do hmotnosti 3,5 tony
 • poisťovňa ponúka výhodnejšie ročné poistné pre klientov s ďalšími uzatvorenými poistnými zmluvami a možnosť získať aj ďalšie zaujímavé zľavy, bonusy a akcie

ZÁKONNÁ POISTKA JE BEZ SPOLUÚČASTI

POISŤOVŇA WÜSTENROT NEUPLATŇUJE PRI POVINNOM ZMLUVNOM POISTENÍ NUTNOSŤ SPOLUÚČASTI PRI ŠKODOVEJ UDALOSTI. PZP SI PRETO VIETE DOJEDNAŤ AJ BEZ TOHO, ABY STE MUSELI ČIASTOČNE Z VAŠEJ STRANY ZNÁŠAŤ FINANČNÉ ŠKODY SPÔSOBENÉ PREVÁDZKOU POISTENÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA.

Balíky, moduly a pripoistenie

Zákonné poistenie pre motorové vozidlá od poisťovne Wüstenrot je dostupné bez rozdelenia na rôzne balíčky alebo moduly. Každý poistník tak získava rovnakú šírku krytia škôd spôsobených prevádzkou motorového vozidla a tiež zhodné limity pre poistné plnenie.

Tu sú všetky dôležité informácie o krytí škôd a poistení Wüstenrot:

Krytie druhov škôd

 • prvým typom škôd, ktoré povinné zmluvné poistenie kryje, sú škody na zdraví a náklady na usmrtení spolu s ďalšími nákladmi, napríklad na zdravotnú starostlivosť
 • druhým typom škôd sú náklady vzniknuté pri prevádzke motorového vozidla v dôsledku poškodenia, zničenia, straty alebo odcudzenia veci alebo majetku
 • tretím typom nákladov, ktoré kryje zákonná poistka, sú účelne vynaložené náklady na právne zastúpenie súvisiace s uplatňovaním nárokov na náhradu škody
 • posledným typom škôd pokrytým z PZP sú škody v podobe ušlého zisku, ktoré sa rátajú spolu s predošlými dvoma typmi náhrad a plnení do jedného limitu

Limity poistného plnenia

 • poisťovňa Wüstenrot kryje škody pri prevádzke motorového vozidla voči iným osobám len do výšky poistných limitov, kde rozlišuje vecné škody a škody na zdraví
 • pri škodách na zdrav a nákladoch na usmrtení je stanovený poistný limit vo výške 1 000 000 € pre poistné plnenie a to bez ohľadu na počet postihnutých osôb
 • ak ide o poistný limit pre vecné a materiálne škody vrátane nákladov na právne zastúpenie alebo vrátane ušlého zisku, tu je maximálny poistný limit 1 000 000 €
 • uvedené poistné limity sa vzťahujú na poistnú udalosť, nezáleží preto na počte zranených alebo usmrtených osôb, prípadne na počte osôb s nárokom na krytie

Faktory s najväčším vplyvom na cenu

 • v prvom rade závisí od toho, aký výkon má motor poisťovaného motorového vozidla, poisťovňa Wüstenrot neberie do úvahy objem, ale výkon v kW a to aj pri motorkách
 • druhým faktorom je to, či je poistníkom právnická alebo fyzická osoba, v prípade právnických osôb je poistné o niečo málo vyššie, ako pri fyzických osobách
 • tretím dôležitým faktorom je vek poistníka, ak ide o fyzickú osobu, kde poisťovňa Wüstenrot ponúka nižšiu sadzbu poistného pre poistníkov s vekom do 26 rokov
 • posledným faktorom s vplyvom na cenu PZP je spôsob využitia vozidla, napríklad či ide o bežné použitie alebo o autoškolu či vozidlo taxislužby

K PZP poisťovne Wüstenrot si môžete dojednať aj pripoistenia:

Úrazové pripoistenie Auto I: V tomto pripoistení si viete dojednať úrazové pripoistenie pre vodiča aj ostatné osoby prepravované v poistenom vozidle. Poistné krytie sa týka vozidla bez ohľadu na to, kto ho viedol v čase poistnej udalosti. Pripoistenie sa dojednáva s poistným limit pre všetky prepravované osoby je 35 000 €.

Úrazové pripoistenie Auto II: Alternatívou alebo doplnkom prvého typu úrazového pripoistenia je druhý typ Auto II. V tomto prípade ide o úrazové pripoistenie tiež s poistným limitom 35 000 €, pričom poistenie kryje prepravovanie akýmkoľvek vozidlom, ktorého vodičom je v čase poistnej udalosti poistník.

Pripoistenie skiel: Tretím možným pripoistením k zákonnej poistke od poisťovni Wüstenrot je pripoistenie skiel. To sa týka predného čelného skla, bočných skiel aj zadného skla vozidla, netýka sa strešného okna a skiel v spätných zrkadlách. Maximálny poistný limit môže byť až do 800 € a poistenie platí pre celú Európu. Viac info sa dozviete v tomto článku.

Pripoistenie právnej ochrany Auto a Vodič: Posledným pripoistením s možnosťou dojednania k zákonnej poistke je pripoistenie právnej ochrany. Toto pripoistenie kryje náklady na presadzovanie oprávnených nárokov poistenej osoby v súvislosti s prevádzkou a vedením motorového vozidla a je bez spoluúčasti.